www.ACEN.lu

06.12.2014


Zum LOG-IN…

Actuel au public

Accueil Présentation Au public Informations Contact Liens

Du bass Chargé(e)
mee nach keen ACEN-Member?

Zum SIGN-UP…

S.v.p., donnez nous un ordre de domiciliation

pour votre cotisation…

Association des Chargé(e)s de l’Enseignement National A. s. b. L.

Een éischten Accord gouf fonnt

D’ACEN ass frou 16 Méint no hirer Grënnung een éischten Accord mam Minister Claude Meisch fonnt ze hunn, fir déi ze héich Tâche vun de Chargéen an engem Dräijoresplang erofzesetzen.

No all de Joer, an deene politesch d’Konditioune vun de Chargéë Schrëtt fir Schrëtt verschlechtert goufen, huet déi aktuell Regierung dës Mëssstänn unerkannt a setzt een éischt Zeechen, dës Mëssstänn elo opzeschaffen.

Déi aktuell Tâche vun 22+2 gëtt no an no op 21+1 ugepasst an duerno falen d’Koeffizienten ënnert 1 ewech:

- fir d’Rentrée 2016/2017: eng Schoulstonn fält ewech,

- fir d’Rentrée 2017/2018: den ACASP gëtt gestrach,

- fir d’Rentrée 2018/2019: nëmmen nach Koeffizient 1 fir d‘Chargéen.


Weiderliesen…

Luc Wildanger,

President vun der ACEN

Claude Meisch, Educatiounsminister

… bei der Signature vum Accord tëschent dem MENJE an der ACEN, de 16.10.2015.

Nach dem Concours                  Weiderliesen…